Medycyna stylu życia – nowy kierunek w opiece zdrowotnej – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Skip to main content
Zakończenie I tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie II tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie III tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie przedłużonej tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie V Tury Rejestracji
dni
h
min
s
Do konferencji pozostało
dni
h
min
s

• prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe dla naukowców, doktorantów, studentów, pracowników oraz pasjonatów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wystąpienia ustne
• publikacja artykułów
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia
• uczestnictwo w formie zdalnej

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Medycyna stylu życia – nowy kierunek w opiece zdrowotnej”. Wydarzenie będzie poświęcone zmianom w sposobie myślenia o zdrowiu i chorobie oraz wprowadzeniu medycyny stylu życia jako nowego i obiecującego podejścia w obszarze nauk medycznych.

Medycyna stylu życia zajmuje się szeregiem założeń, które mają na celu poprawę zdrowia i dobrostanu poprzez wprowadzenie zmian w codziennym funkcjonowaniu. Kilka z nich to:

 • Zdrowa dieta.
 • Regularna aktywność fizyczna.
 • Zarządzanie stresem i poprawa samopoczucia.
 • Zdrowy sen.
 • Unikanie szkodliwych substancji.
 • Zdrowe relacje społeczne.

Założenia medycyny stylu życia skierowane są na zapobieganie chorobom przewlekłym, promowanie zdrowia i poprawę jakości życia. Poprzez integrowanie tych zmian w codziennym funkcjonowaniu, medycyna stylu życia stara się osiągnąć kompleksowe podejście do opieki zdrowotnej i zdrowego stylu życia. Celem tej strategii jest opracowanie planu zdrowego stylu życia i zachęcenie do trwałych zmian nawyków, które pozytywnie wpłyną na zdrowie i dobre samopoczucie. Uważa się, że zachowanie zdrowego stylu życia może wywierać wpływ na terapię i prewencję wielu chorób, mogąc również wspomóc leczenie farmakologiczne, a także znacząco poprawić ogólny stan zdrowia i jakość życia społeczeństwa. Dlatego ważne jest, aby podjąć rzetelną, opartą na badaniach, naukową dyskusję w tym temacie.

Podczas Konferencji przedstawione zostaną najnowsze badania naukowe, analiza dowodów klinicznych oraz wyniki badań nad wpływem zdrowego stylu życia na zapobieganie, rozwój i przebieg chorób przewlekłych. To wszechstronne podejście pozwoli na pełne i kompleksowe omówienie głównego tematu Wydarzenia. Przedmiotem wystąpień będą wyniki badań, przegląd literatury naukowej oraz doświadczenia i wnioski z praktyki klinicznej, prezentujące rozwiązania, interwencje i strategie, które można wdrożyć w codziennej opiece zdrowotnej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu, które umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń oraz będzie stanowić inspirację do analizy wykorzystania nowego podejścia w opiece zdrowotnej.

Zapraszamy do uczestnictwa.

Tytuł wystąpienia:

Rola Patient Advocacy Groups w budowaniu rozwiązań w zakresie zdrowia publicznego na rzecz pacjentów w Polsce

dr hab. n. med. i n. o zdr. Dominik Olejniczak Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Tytuł wystąpienia:

Zastosowanie mobilnych aplikacji telemedycznych wyzwaniem dla medycyny XXI wieku

dr hab. n. med. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak, prof. UMW Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Tytuł wystąpienia:

Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych od przyczyn do praktycznych rozwiązań

dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska, prof. SUM Zakład Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

dr hab. n. med. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak, prof. UMWKatedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska, prof. SUMZakład Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicachdr hab. n. med. i n. o zdr. Dominik OlejniczakZakład Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medycznydr n. farm. Anna BiernasiukPracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr n.o zdr. Ewelina FirlejZakład Kosmetologii i Medycyny Estetycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr n. o zdr. Mariola JaniszewskaZakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią e-Zdrowia, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Termin
Opis
5 września 2023 r.
Zamknięcie I tury rejestracji
12 października 2023 r.
Zamknięcie II tury rejestracji
23 listopada 2023 r.
Zamknięcie III tury rejestracji
30 listopada 2023 r.
Termin zgłoszenia streszczeń wystąpień
7 grudnia2023 r.
Termin wydarzenia
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Medycyna stylu życia – nowy kierunek w opiece zdrowotnej"
18 grudnia 2023 r.
Nadsyłanie rozdziałów
Nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
28 czerwca 2024 r.
Wydanie monografii
Wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 18 grudnia 2023 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
5 września 2023 r. - Zamknięcie I tury rejestracji
12 października 2023 r. - Zamknięcie II tury rejestracji
23 listopada 2023 r. - Zamknięcie III tury rejestracji
30 listopada 2023 r. - Termin zgłoszenia streszczeń wystąpień
7 grudnia2023 r. - Termin wydarzenia
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Medycyna stylu życia – nowy kierunek w opiece zdrowotnej"
18 grudnia 2023 r. - Nadsyłanie rozdziałów
Nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
28 czerwca 2024 r. - Wydanie monografii
Wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 18 grudnia 2023 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Termin rejestracji
Opłata za udział
Publikacja rozdziału w monografii
26.07.2023 r. – 05.092023 r.
349 zł**
+349 zł***
06.09.2023 r. – 12.10.2023 r.
399 zł**
+349 zł***
13.10.2023 r. – 29.11.2023 r.
449 zł**
+349 zł***

*opłatę rejestracyjną oraz za rozdział w monografii należy uiścić w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia rejestracji uczestnictwa w Konferencji, jednak nie później niż 14 dni przed wydarzeniem. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza rezygnację z udziału w wydarzeniu i usunięcie zgłoszenia z rejestracji.
**opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
***opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 349 zł.

Uczestnictwo w Konferencji obejmuje
Udział bierny
Udział czynny
Udział w obradach Konferencji
Certyfikat uczestnictwa w Konferencji
Prezentację zgłoszonego tytułu
Dyplom potwierdzający prezentację zgłoszonego tytułu
Materiały konferencyjne (książka z numerem ISBN)

^** dostosowana do panujących warunków sanitarno-epidemiologicznych, wytycznych i rekomendacji

Dane do wpłat

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin

NIP 946-26-49-975

Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307

Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:

– uczestnictwa bierne/czynne – MSZ 1 udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału –MSZ 1 udział+rozdział Imię i nazwisko

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: w ciągu 7 dni od daty dokonania przelewu.

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych (tj. nazwa, adres oraz NIP) na adres w ciągu 7 dni od daty dokonania płatności.
Faktury są wystawiane wyłącznie na mailową prośbę uczestnika. Tylko tak dokonane zgłoszenie powoduje przesłanie faktury drogą elektroniczną. W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.

Wystąpienia ustne

Czynni uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych. Tematyka wystąpień musi być związana z zagadnieniami poruszanymi podczas Konferencji. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.

Uczestnik może dołączyć do wystąpienia prezentację multimedialną. Prezentacja musi zostać przygotowana w języku polskim w programie PowerPoint, a następnie przesłana na adres mailowy w dokumencie o rozszerzeniu „*.pptx” (Microsoft Office 2007 lub nowszy) oraz „*.pdf” do dnia 5 grudnia 2023 roku. Dzięki temu zostanie sprawdzona poprawność odczytu prezentacji. Dokument z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem „Nazwisko i Imię, MSZ 1, pierwsze 3 słowa z tytułu wystąpienia”.

Czas wystąpienia: 15 min.

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:

• abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 30 listopada 2023 r.,

• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,

• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,

• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,

• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?

– należy opisać zakres tematyczny opracowania,

– wymienić główne metody użyte w opracowaniu,

– wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,

– podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne,

• wystąpienia ustne mogą mieć maksymalnie 3 autorów (istnieje możliwość odstępstwa, jednak po uprzednim zgłoszeniu tego na adres i uzyskaniu jednoznacznej zgody Komitetu Organizacyjnego).

Informacje ogólne

W ramach uczestnictwa w wydarzeniu proponujemy Państwu możliwość opublikowania swoich prac naukowych w formie rozdziału w monografii naukowej (po publikacji prace będą dostępne w formie open access). Wydane monografie, spełniają kryteria uwzględniane przy ocenie ewaluacyjnej dorobku naukowego, a także są satysfakcjonującym sposobem przedstawienia swojej wiedzy.

Wydawca publikacji:

Monografia zostanie wydana nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL, które zostało ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r., który dostępny jest >>tutaj<<.

Zgłoszenie rozdziału:

• w formularzu rejestracji uczestnictwa należy zaznaczyć deklarację chęci opublikowania rozdziału w monografii naukowej;

• dostarczyć do biura Fundacji TYGIEL (ul B. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin) oświadczenie autorów z oryginalnymi podpisami wszystkich współautorów pracy oraz takim samym tytułem jaki został podany w przesłanej wersji elektronicznej. Na kopercie proszę dopisać nazwę wydarzenia. (druk Oświadczenia Autorów do pobrania >>tutaj<<);

• przesłać mailowo na adres rozdział zgodny z ustalonym wzorem formatowania: przypisy końcowe; (UWAGA, prosimy o korzystanie z aktualnej wersji do pobrania >>tutaj<<);

• uwzględnić ewentualne wskazówki edytorskie i techniczne wskazane przez Organizatora.

Autorzy są zobligowani do przesłania pracy zgodnie z datą podaną na stronie wydarzenia w zakładce Terminy. W przypadku wystąpienia opóźnień w przygotowaniu rozdziału, skutkujących nieprzesłaniem rozdziału w terminie, prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy w celu podjęcia indywidualnych ustaleń. Niedotrzymanie terminu może spowodować opóźnienie w publikacji.

Platforma ClickMeeting pozwoli na uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne, takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy, aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),

• uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Do czynnego udziału w Konferencji niezbędny jest mikrofon, zalecamy także zastosowanie kamery internetowej.

W celu sprawnego przebiegu Konferencji, dzień przed wydarzeniem zorganizujemy testy dla uczestników. Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje urządzenia działają poprawnie, tutaj samodzielnie możesz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku – zarówno z Twoim mikrofonem, jak i kamerą.

Wystąpienie online nie jest łatwe i często bywa stresujące nawet dla profesjonalistów. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa kilka wskazówek, których wdrożenie pozwoli na jeszcze bardziej owocny udział poprzez zwiększenie komfortu osoby prezentującej jak i pozostałych uczestników.

Zachęcamy do zapoznania się z >>tym<< materiałem, który jest dostępny także w zakładce Pobieranie.

Każda osoba zainteresowana udziałem w Konferencji zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez dostępny poniżej formularz rejestracji uczestnictwa.

Przedłużona tura rejestracji trwa do 29 listopada 2023 r.
Rejestracja uczestnictwa w Konferencji -> kliknij tutaj

Uczestnicy, którzy planują przygotować wystąpienia ustne są zobligowani zarejestrować jego tytuł i abstrakt w formularzu rejestracji tytułów i abstraktów.
Rejestracja tytułów i abstraktów wystąpień -> kliknij tutaj

Rejestracja uczestnictwa -> kliknij tutaj

Rejestracja tytułów wystąpienia i abstraktów > kliknij tutaj

  Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

  e-mail:

  tel.: 733 933 ...

  ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin

  NIP: 946-26-49-975
  REGON: 061730828
  KRS: 0000524667

  Konto bankowe PL – mBank:
  70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
  EUR account: PL02 1140 2004 0000 3312 1237 8057
  USD account: PL08 1140 2004 0000 3712 1253 7124